Specjalna urna na korespondencję adresowaną do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

urna na korespondencję
Od 22 kwietnia 2020 r. urzędy wykonują więcej zadań, jak zakłada poprawka wprowadzona do rządowego rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Celem jest stopniowe „odmrożenie administracji”. Przypominamy, że Urząd Gminy i Miasta Dobczyce nieprzerwanie funkcjonował, umożliwiając załatwienie pilnych spraw, a pracownicy, pomimo ograniczonego kontaktu, pozostawali do dyspozycji mieszkańców.
 
Realizując kolejny krok w ułatwieniu Państwu korzystania z usług urzędu, informujemy, że przed drzwiami głównymi, od strony ul. Rynek 26, postawiona została specjalna urna, która pełnić będzie funkcję skrzynki podawczej. Prosimy wrzucać do niej korespondencję. W dalszym ciągu pozostajemy do Państwa dyspozycji.
 
Jak korzystać z urny?
 
Prosimy o wpisywanie na podaniach, poza imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, również numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.
Przed wrzuceniem do skrzynki dokumentów należy np. umieścić je w kopercie, spiąć zszywaczem lub zabezpieczyć w inny sposób, aby uniemożliwić odłączenie się załączników od wniosku i rozdzieleniu się dokumentów.
Każde pismo wrzucone do skrzynki poddane będzie 48 godzinnej kwarantannie, co oznacza, że datą złożenia pisma wpływającego będzie data jego rejestracji. Nie będą wydawane potwierdzenia wrzucenia korespondencji do skrzynki podawczej, nie będą również wysyłane zwrotne potwierdzenia wpływu.
 
W dalszym ciągu obsługa klientów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane,
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z odpowiedzialnym za prowadzenie tych spraw pracownikiem, na parterze przy wejściu głównym od strony Rynku.
 
Przypominamy, że w Urzędzie sprawy można załatwiać z wykorzystaniem:
 
1. Korespondencji tradycyjnej - przesyłając dokumenty podpisane odręcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając go do przygotowanej przy wejściu do Urzędu skrzynki podawczej,
2. Korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP (adres skrytki: /rl48mj3p3g/SkrytkaESP) lub drogą mailową (ugim@dobczyce.pl).
 
Kasa Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce jest nieczynna do odwołania. Osoby, które chcą dokonać płatności mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych bez konieczności wizyty w Urzędzie. Numery kont, na które należy wpłacać płatności podane są w nakazach płatniczych, specjalnych informacjach, bądź fakturach dostarczonych do mieszkańców przez Urząd Gminy lub sołtysów.
 
Kontakt do Urzędu – tel. centrala: (12) 37 21 700, e-mail: ugim@dobczyce.pl.
 

U W A G A!

 

W URNIE PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ PISM Z ZAKRESU:

  • DOWODÓW OSOBISTYCH
  • EWIDENCJI LUDNOŚCI
  • CEIDG
  • DOPISYWANIA DO SPISU WYBORCÓW (JEDNORAZOWO) I DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW
  • REJESTRACJI STANU CYWILNEGO Z WYŁĄCZENIEM WNIOSKÓW O WYDANIE ODPISU STANU CYWILNEGO

POWYŻSZE SPRAWY WYMAGAJĄ OSOBISTEGO STAWIENIA SIĘ W URZĘDZIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNYM Z ODPOWIEDZIALNYM ZA PROWADZENIE TYCH SPRAW PRACOWNIKIEM:

  • URZĄD STANU CYWILNEGO – 12 372-17-24
  • EWIDENCJA LUDNOŚCI – 12 372-17-23