Siódmoklasiści z Gminy Dobczyce uczą się na Politechnice Krakowskiej

Projekt Kalejdoskop Matematyczny

Siódmoklasiści z gminy Dobczyce w sobotę 6 kwietnia nie próżnowali! Uczestnicy projektu „Kalejdoskop Matematyczny” odwiedzili Politechnikę Krakowską , gdzie na jeden dzień zamienili się w studentów matematyki. Uczniowie poprzez doświadczenia i eksperymenty czerpali wiedzę od tamtejszych wykładowców. To nie ostatnia taka wizyta naszych młodych naukowców na tej uczelni, w maju planowany jest kolejny wyjazd.

Przypominamy, że do projektu zgłosić mogą się również pełnoletni mieszkańcy gminy Dobczyce, dla których dedykowane będzie spotkanie 8 czerwca w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym. Formularz zgłoszeniowy dla osoby dorosłej dostępny jest na:  https://www.dobczyce.pl/kalejdoskop-matematyczny-rekrutacja…. Czerwcowe zajęcia będą również ostatnimi dla siódmoklasistów. Natomiast we wrześniu ruszy rekrutacja czwartoklasistów.

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest przez Gminę Dobczyce i Politechnikę Krakowską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Galeria: 

Projekt Kalejdoskop Matematyczny
Projekt Kalejdoskop Matematyczny
Projekt Kalejdoskop Matematyczny
Projekt Kalejdoskop Matematyczny
Projekt Kalejdoskop Matematyczny
Projekt Kalejdoskop Matematyczny
Projekt Kalejdoskop Matematyczny
Projekt Kalejdoskop Matematyczny
Projekt Kalejdoskop Matematyczny
Projekt Kalejdoskop Matematyczny
Projekt Kalejdoskop Matematyczny