Senat chce pomóc Gruzinom w przeprowadzeniu reformy samorządowej - Gmina Dobczyce jako przykład funkcjonowania samorządu gminy

Na zaproszenie Senatu w Polsce, z wizytą studyjną w dniach 19 – 23 sierpnia 2013 r. przebywa delegacja Gruzji. Gruzini są zainteresowani skorzystaniem z polskich doświadczeń dotyczących reformy samorządowej. Gospodarzem i organizatorem tej wizyty w Małopolsce jest senator Janusz Sepioł, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Delegacja gruzińska we wtorek 20 sierpnia, miała możliwość zapoznania się z działaniem polskiego samorządu w praktyce. Goście odwiedzili Kraków, gdzie zaprezentowano system samorządu miejskiego, Nowy Sącz – samorządu powiatowego i Dobczyce, które służyły jako przykład samorządu wiejsko – miejskiego.

Spotkanie z przedstawicielami władz dobczyckich – Marcinem Pawlakiem Burmistrzem Gminy i Miasta Dobczyce i jego zastępcą Pawłem Machnickim oraz Marcinem Adamskim, który pełni funkcję sołtysa w miejscowości Rudnik i jednocześnie jest prezesem tamtejszej OSP, odbyło się w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach. W skład gruzińskiej delegacji, odwiedzającej nasze miasto weszli politycy, przedstawiciele urzędów odpowiedzialnych za przeprowadzenie tej reformy w Gruzji: Irakli Tripolski, przewodniczący Komisji Samorządu Parlamentu Gruzji, Gia Jorjoliani, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu gruzińskiego parlamentu,  Tengiz Shergelashvili, wiceminister Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, Irakli Melashvili,  dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Kancelarii Premiera oraz Beka Mikautadze, dyrektor Gabinetu Przewodniczącego Parlamentu.

Spotkanie, podczas którego przedstawiono system samorządu gminnego, szybko przerodziło się w żywą dyskusję. Gości bardzo interesowała funkcja sołtysa: na jakich zasadach jest on wybierany, czy ma swoje biuro, czy jego funkcjonowanie poparte jest podstawą prawną, czy często spotyka się z mieszkańcami wsi, czy istnieje organ sprawujący nad nim kontrolę, jakie finanse wiążą się z pełnioną funkcją i wiele innych. Jak się później okazało zainteresowanie rolą sołtysa w funkcjonowaniu samorządu wiązało się przede wszystkim z faktem, iż określenie jej w realiach gruzińskiego samorządu było pierwszym etapem prac, który udało się uprawomocnić w Gruzji.

Członkowie delegacji zainteresowani byli również strefą przemysłową – dlaczego funkcjonuje w małym mieście, jak była przewaga Dobczyc nad innymi strefami, jakie korzyści finansowe czerpie gmina z istnienia strefy; funkcjonowaniem urzędu – ilu pracowników jest zatrudnionych w urzędzie, jaka jest jego struktura, jak przebiega proces podejmowania decyzji; gospodarką wodną – jak klarują się ceny wody, kto je ustala, kto jest właścicielem sieci; planem zagospodarowania przestrzennego – kto go wykonuje, zatwierdza i kontroluje; jak wygląda budżet gminy – kto go ustala, jakie są rodzaje dochodów i jaka jest ich wysokość.

Podczas tygodniowej wizyty w Małopolsce dla gruzińskiej delegacji zaplanowano również część teoretyczną polskiego modelu samorządu, w trakcie której przewidziano cykl wykładów prowadzonych m.in. przez prof. Mirosława Steca z Fundacji na rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Romana Ciepielę, wicemarszałka Województwa Małopolskiego, poświęconych zasadom polskiego podziału terytorialnego; kompetencji i umocowania systemowego samorządów, ich finansowania i pracowników.

Ponadto delegacja spotka się z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz pozna zasady działania Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Zwieńczeniem wizyty będzie „okrągły stół”, czyli dyskusja z udziałem ekspertów samorządowych oraz prawników nad przygotowanymi do tej pory gruzińskimi projektami ustaw wprowadzających reformę.

Delegacja będzie miała też okazję spotkać się  z przedstawicielem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który przedstawi zarys polskiej polityki regionalnej.

Wizyta ta jest drugą częścią programu konsultacji zapoczątkowanych podczas wizyty oficjalnej  Davida Usupashvilego, przewodniczącego Parlamentu Gruzji w Polsce. Pierwsza część konsultacji odbyła się z udziałem przedstawicieli Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP w Gruzji, w maju tego roku.

Galeria: