Rusza kolejna edycja „Kalejdoskopu Matematycznego”

Rusza kolejna edycja „Kalejdoskopu Matematycznego”

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas VIII i VII oraz dorosłych z terenu naszej gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego.

Nabór do projektu rozpocznie się 30 września 2021 r. i potrwa do 11 października 2021 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem  oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Zajęcia będą trwały 3 dni i odbywały się w następujące po sobie weekendy (sobota, niedziela, sobota), 2 pierwsze dni młodzież spędzi na Politechnice Krakowskiej, w ostatni dzień natomiast wykładowcy uczelni spotkają się z uczniami w Dobczycach.

Harmonogram wyjazdów podamy do Państwa wiadomości jak tylko dostaniemy informację od koordynatora z Politechniki Krakowskiej. Dla klas VIII najprawdopodobniej będzie to termin 16,17,23 października 2021.

Uczestnicy projektu mają zagwarantowany transport na Politechnikę Krakowską, opiekę, wyżywienie, a także darmowe materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć.

Dodatkowe informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc pod numer: 12 37 21 776 – Sabina Cygan.

Nie obowiązują daty spotkań podane w regulaminie projektu.

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.