Rusza Gminny Program Wymiany Kotłów na rok 2023

grafika poglądowa logo gminy zielony dom i napis rusza Gminny Program Wymiany Kotłów na rok 2023

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór wniosków w ramach Gminnego Programu Wymiany Kotłów na 2023 rok. Dofinansowana może zostać inwestycja polegająca na modernizacji systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Dobczyce.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 3 kwietnia 2023 roku od godz. 8:00 do 14 kwietnia 2023 roku do godz. 13:00.

SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • OSOBIŚCIE: na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce
  • ePUAP: adres elektronicznej skrzynki podawczej: /rl48mj3p3g/SkrytkaESP
  • MAILOWO: na adres ugim@dobczyce.pl, przy czym przy takim sposobie złożenia -  wniosek i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wniosku ze strony Urzędu prosimy o kontakt telefoniczny.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.

Wnioski złożone przed rozpoczęciem lub po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Gminnego Programu Wymiany Kotłów można łączyć z Programem Czyste Powietrze i Ulgą Termomodernizacyjną.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, który znajduje się w załączniku.

Wniosek wraz z załącznikami pobrać można ze strony lub odebrać z Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.