Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatów: myślenickiego i wielickiego

lis

W rejonie miejscowości Skrzynka gm. Dobczyce znaleziono martwego lisa. Z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wynika, że był zarażony wścieklizną. Informację o tym podał Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny uznaje się teren ograniczony:

1) Od strony północnej – od drogi numer 967 w miejscowości Niezdów (gm. Dobczyce) do zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Winiary (gm. Gdów), następnie w kierunku północnym wzdłuż tej granicy
i dalej wzdłuż północnych granic administracyjnych miejscowości: Winiary, Kunice (gm. Gdów), Fałkowice (gm. Gdów);

2) Od strony wschodniej – wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Fałkowice, następnie ok. 150 m drogą lokalną w kierunku południowym (tj. boczną drogą od drogi gminnej 560128 K) do rzeki Raby
i dalej wzdłuż koryta rzeki w kierunku wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Gdów (gm. Gdów). Dalej tą droga w kierunku południowo – wschodnim do południowej granicy administracyjnej
miejscowości Gdów. Następnie wzdłuż granic administracyjnych: południowej – miejscowości Gdów, północnej i wschodniej – miejscowości Stryszawa (gm. Gdów), wschodniej – miejscowości Kwapinka (gm.
Raciechowice), wschodniej – miejscowości Mierzeń (gm. Raciechowice) do drogi powiatowej nr 1958 K;

3) Od strony południowej – od wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Mierzeń wzdłuż drogi powiatowej nr 1958 K przez miejscowości: Mierzeń, Raciechowice (gm. Raciechowice), wzdłuż drogi
powiatowej nr 1961 K przez miejscowości: Raciechowice, Czasław (gm. Raciechowice), dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 i dalej przez Czasław drogą gminną nr 540474 K do zachodniej granicy administracyjnej
tej miejscowości;

4) Od strony zachodniej – wzdłuż zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Czasław w kierunku północnym, następnie w Dobczycach (gm. Dobczyce) wzdłuż dróg: gminnej nr 540027 K (ul. Podlesie),
powiatowej nr 1931 K (ul. Dębowej), powiatowej nr 1983 K (ul. Górskiej, Przedbronie), powiatowej nr 1985 K (ul. Kazimierza Wielkiego) i dalej ulicami: Rynek, Targową, Mostową do skrzyżowania z droga wojewódzką
nr 967 (ul. Zarabie). Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 przez Dobczyce, Dziekanowice (gm. Dobczyce), Niezdów (gm. Dobczyce) do zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Winiary

W obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) zakazuje się polowań zbiorowych na zwierzęta łowne,
3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,
7) nakazuje się odstrzał sanitarny lisów.

Rozporządzenie obowiązuje do odwołania. Teren gminy Dobczyce zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi przy drogach wjazdowych do obszaru zagrożonego.

Wścieklizna jako choroba śmiertelnie groźna dla ludzi, wymaga rozważnego zachowania ze strony człowieka, przebywającego na co dzień w środowisku, w którym obecne są również zwierzęta. Do zarażenia wścieklizną dochodzi zwykle przez pogryzienie przez chore zwierzę, uszkodzoną skórę lub błony śluzowe. Wirus znajduje się w ślinie zwierzęcia.

Trzeba jednak pamiętać, że wirus wścieklizny jest odporny zarówno na działanie czynników fizycznych, jak i chemicznych - w tym środków dezynfekcyjnych oraz gnicie. Z tego powodu w rozkładających się zwłokach może pozostawać groźny nawet przez kilka tygodni. W wyższych, powierzchniowych warstwach ziemi jego zakaźne właściwości mogą występować aż 2-3 miesiące.