Rozpoczynają się zebrania strażackie

zebrania strażackie

W najbliższą sobotę rozpoczyna się cykl sprawozdawczych zebrań w jednostkach OSP Gminy Dobczyce. Na podsumowanie ich działalności w 2017 roku, w szczególności na informacje dotyczące liczby akcji bojowych, wyjazdów do pożarów, wypadków, do ratowania życia, zdrowia i mienia trzeba poczekać do zakończenia zebrań.

Jak podkreśla Burmistrz Paweł Machnicki, był to kolejny rok najwyższych w historii gminy nakładów na rzecz OSP, związanych z budową strażnicy w Dobczycach oraz zakupami samochodów i sprzętu. Łącznie te nakłady w roku 2017 wyniosły 1 487 514 zł., a w ciągu ostatnich dwóch lat 3 253 453 zł.

Poniżej informacja o środkach wydatkowanych na rzecz poszczególnych jednostek w 2017 roku:
- Brzączowice: 302 441 zł. (zakup samochodu)
- Bieńkowice: 19 060 zł.
- Brzezowa: 13 840 zł.
- Dobczyce: 923 725 zł. (dokończenie budowy strażnicy)
- Dziekanowice: 69 753 zł. (zakup samochodu lekkiego)
- Rudnik: 11 148 zł.
- Kornatka: 40 501 zł.
- Kędzierzynka: 5 135 zł.
- Nowa Wieś: 22 765 zł.
- Sieraków: 18 342 zł.
- Skrzynka: 17 461 zł.
- Stadniki: 21 391 zł.
- Stojowice: 14 557 zł.
- Zarząd MG: 7 395 zł.

Harmonogram poszczególnych zebrań w 2018 roku:
- Stadniki, 13 stycznia, 16:00
- Brzączowice, 13 stycznia,18:00
- Brzezowa, 14 stycznia, 16:00
- Kędzierzynka, 20 stycznia, 16:00
- Rudnik, 20 stycznia, 18:00
- Dziekanowice, 21 stycznia, 17:00
- Nowa Wieś, 27 stycznia, 16:00
- Sieraków, 27 stycznia, 18:00
- Stojowice, 3 lutego, 15:00
- Kornatka, 3 lutego 17:00
- Skrzynka,10 lutego, 18:00
- Dobczyce,17 lutego,16:00
- Bieńkowice, 17 lutego, 18:00
Planowane miejsce spotkań to budynki jednostek OSP.

Galeria: 

Zakup samochodu dla OSP Brzączowice
Zakup samochodu lekkiego dla OSP Dziekanowice
Otwarcie nowej strażnicy OSP w Dobczycach