Rosną nowe mury "Trójki"

Prace nad rozbudową Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach

Wakacje to okres wytężonej pracy nad rozbudową i modernizacją Przedszkola Samorządowego nr 3. Pogoda dopisuje, a prace idą zgodnie z harmonogramem.

Nowe mury przedszklola pną się do góry, wewnątrz m.in. flizowane jest pomieszczenie, które pełnić będzie rolę kuchni. Prace są bardzo zaawansowane.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji nowy wygląd i przestrzeń zyska wysłużone przedszkole, ale przede wszystkim powstanie pierwszy w naszej gminie żłobek.

Projekt „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” jest realizowany przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Koszty całkowite projektu: 5 679 833,52zł
Przyznane dofinansowanie: 4 246 037,59 zł

Fot. Włodzimierz Juszczak

Galeria: 

Prace nad rozbudową Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
Prace nad rozbudową Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
Prace nad rozbudową Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
Prace nad rozbudową Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
Prace nad rozbudową Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
Prace nad rozbudową Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
Prace nad rozbudową Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
Prace nad rozbudową Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach