Remiza w Rudniku zostanie zmodernizowana

Przyznanie promesy w ramach konkursu "Remizy Małopolski 2019", fot. www.malopolska.pl

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku otrzymała dotację na modernizację remizy w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019”. Uroczystego wręczenia promesy na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia dokonali, w imieniu samorządu Małopolski, radni województwa Robert Bylica oraz Stanisław Bisztyga.

W ramach dofinansowanego zadania w budynku remizy przeprowadzony zostanie remont posadzki boksów garażowych oraz przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku. Projekt wniosku opracowali wspólnie Prezes OSP Rudnik Marcin Adamski oraz pracownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Krzysztof Kaczmarczyk.

- Cieszę się, że współpraca samorządu z jednostką OSP przyniosła taki efekt. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie projektu. – mówi burmistrz Tomasz Suś. – Jednocześnie pragnę podziękować Zarządowi Województwa Małopolskiego za pozytywne rozpatrzenie wniosku i przyznanie środków finansowych na realizację tego potrzebnego zadania. Wierzę, że odnowiony budynek będzie dobrze służył lokalnej społeczności oraz gościom.

Wartość dofinansowania zadania ze środków Województwa Małopolskiego wyniesie ponad 40 tys. zł. Całkowita wartość zadania to 110 316,98 zł. W sumie 25. Beneficjentom konkursu „Małopolskie remizy 2019” przekazano dotacje o łącznej kwocie prawie 870 tys. zł.