Rejestr działalności regulowanej i wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych