Referat organizacyjny

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail Pokój
Małgorzata Góralik-Piętka

Sekretarz Gminy

Kierownik referatu

Inspektor Ochrony Danych

37-21-716 mgoralik@dobczyce.pl 110

Referat organizacyjny


 

 

Joanna Braś inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami 37-21-755 jbras@dobczyce.pl 214

Arkadiusz Wania

inspektor ds. obsługi informatycznej, zastępca Administratora Bezpieczeństwa Informacji

37-21-719 awania@dobczyce.pl 204

Celina Bosek

inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej, Stanowisko ds. BHP

37-21-706 cbosek@dobczyce.pl 105

Małgorzata Jarząbek

asystentka Burmistrza 37-21-703 mjarzabek@dobczyce.pl 102

Marcin Kęsek

inspektor ds. bezpośredniej obsługi klientów

37-21-701 mkesek@dobczyce.pl 001

Małgorzata Jamka

inspektor ds. bezpośredniej obsługi klientów 37-21-700 mjamka@dobczyce.pl 001

Małgorzata Żuk

inspektor ds. kadr i szkoleń 37-21-717 mzuk@dobczyce.pl 205
Justyna Cygan referent ds, bezpieczeństwa informacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Logistyki 37-21-718 jcygan@dobczyce.pl 205

Michał Ładyga

inspektor ds. obsługi teleinformatycznej, Administrator Systemów Informatycznych 37-21-719 mladyga@dobczyce.pl 204

Monika Kubicka

archiwista zakładowy 37-21-709 mkubicka@dobczyce.pl

105