Referat organizacyjny

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail Pokój

Referat organizacyjny


 

 

Małgorzata Góralik-Piętka

Sekretarz Gminy

Kierownik referatu

37-21-716

mgoralik@dobczyce.pl 110

Arkadiusz Wania

Inspektor ds. Inforamtyki

37-21-719 awania@dobczyce.pl 204

Celina Bosek

Inspektor ds. Obsługi Rady

Miejskiej, Stanowisko ds. BHP

37-21-706 cbosek@dobczyce.pl 105

Joanna Braś

Sekretariat 37-21-703 jbras@dobczyce.pl 102

Marcin Kęsek

Referent

Biuro Obsługi Klienta

37-21-701 mkesek@dobczyce.pl 001

Małgorzata Jamka

Biuro Obsługi Klienta 37-21-700 mjamka@dobczyce.pl 001

Małgorzata Żuk

Inspektor ds. Kadr i Szkoleń 37-21-717 mzuk@dobczyce.pl 112

Michał Ładyga

Inspektor ds. Obsługi Informatycznej 37-27-719 mladyga@dobczyce.pl 204

Monika Kubicka

Archiwista zakładowy 37-21-709 mkubicka@dobczyce.pl 105