Referat Inwestycji

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail Pokój

Referat Inwestycji


 

Maria Kasperczyk Kierownik referatu 37-21-788 mkasperczyk@dobczyce.pl 217
Andrzej Malarczyk Inspektor ds. zamówień publicznych 37-21-713 amalarczyk@dobczyce.pl 216
Andrzej Suwała Inspektor ds. zamówień publicznych 37-21-786 asuwala@dobczyce.pl 216
Justyna Koczwara Inspektor 37-21-763 jkoczwara@dobczyce.pl 213
Krzysztof Kaczmarczyk Podinspektor 37-21-789 kkaczmarczyk@dobczyce.pl 213
Leszek Piwowarczyk Inspektor 37-21-787 lpiwowarczyk@dobczyce.pl 213
Lucyna Chorabik Inspektor 37-21-785 lchorabik@dobczyce.pl 216
Marcin Podmokły Inspektor 37-21-772 mpodmokly@dobczyce.pl 213
Marek Mitko Główny Specjalista ds. pozyskiwania funduszy 37-21-750 mmitko@dobczyce.pl 208
Wioleta Łyżczarz Inspektor 37-21-740 wlyzczarz@dobczyce.pl 208
Grzegorz Murzyn referent - ekodoradca 37-21-777 gmurzyn@dobczyce.pl 216