Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail Pokój

Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska


 

Monika Grochal Kierownik 37-21-765 mgrochal@dobczyce.pl 212
Agnieszka Łukawska Podinspektor 37-21-766 alukawska@dobczyce.pl 207
Małgorzata Ślęczka Refernet ds. gospodarki przestrzennej 37-21-775 msleczka@dobczyce.pl 207
Joanna Mus Inspektor 37-21-760 jmus@dobczyce.pl 207
Stanisław Konieczny Inspektor 37-21-773 skonieczny@dobczyce.pl 211
Elżbieta Mika Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 37-21-770 emika@dobczyce.pl 211
Małgorzata Krzyżanowska Podinspektor 37-21-769 mkrzyzanowska@dobczyce.pl 205
Małgorzata Dudzik-Jeż Podinspektor 37-21-768 mjez@dobczyce.pl 205
Przemysław Wach Inspektor 37-21-757 pwach@dobczyce.pl 205