Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail Pokój

Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochroną Środowiska


 

Maria Nowak Kierownik referatu 37-21-765 manowak@dobczyce.pl 212
Stanisław Konieczny Inspektor 37-21-773 skonieczny@dobczyce.pl 211
Elżbieta Mika Młodszy Referent 37-21-770 emika@dobczyce.pl 211
Alicja Wąsacz Inspektor 37-21-775 awasacz@dobczyce.pl 207
Agnieszka Łukawska Podinspektor 37-21-766 alukawska@dobczyce.pl 207
Monika Grochal Podinspektor 37-21-767 mgrochal@dobczyce.pl 207
Małgorzata Krzyżanowska Referent 37-21-768 mkrzyzanowska@dobczyce.pl 205
Małgorzata Dudzik-Jeż Referent 37-21-768 mjez@dobczyce.pl 205