Redakcje „Rzeczpospolitej” i „Gazety Giełdy Parkiet” zapraszają do KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN

„Mały biznes w małych miejscowościach”
 
Konkurs  ma na celu wspieranie przedsiębiorczości, przeznaczony jest dla do młodych ludzi z małych miejscowości; mikroprzedsiębiorców,  którzy sami chcą prowadzić działalność gospodarczą lub zamierzają zatrudnić do 5 osób, a planowany biznes ma stać się dla nich stałym źródłem utrzymania.
 
Będziemy przyjmować  zgłoszenia zarówno od początkujących, którzy nie mają nawet zarejestrowanej firmy, jak i od tych, którzy już działają na rynku, ale brakuje im pieniędzy na podbój nowych branż.
Konkursowi  towarzyszy akcja Rzeczpospolita Powiatowa, która ma na celu określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości   w małych miejscowościach,  zidentyfikowanie barier rozwoju mikroprzedsiębiorstw i potrzebnych form wsparcia jak również przedstawienie działań ukierunkowane na przełamanie barier , motywowania i inspirowania ludzi do „brania losu we własne ręce” .
 
Partnerem Strategicznym  Konkursu i fundatorem nagród jest Bank Pocztowy.
 
W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełni jednocześnie poniższe warunki:
1. jest pełnoletnia,
2. będzie zatrudniała nie więcej niż  5 osób,
3. w dniach.5.01 - .15.03.2013 r. wyśle opis swojego pomysłu na firmę;
4. otrzymaną nagrodę przeznaczy na działalność gospodarczą opisaną w biznesplanie przesłanym na konkurs.
Biznes Plan
Biznesplan powinien mieć objętość nie większą niż 10 stron znormalizowanego tekstu i powinien zawierać m.in.: 
 1. Charakterystyka właściciela i przedsięwzięcia,
2. Analizę  ukazującą mocne i słabe strony planowanego lub już prowadzonego  biznesu,
 3. Plany marketingowe, źródła finansowania, plany organizacji i zarządzania.

Biznesplany będą oceniane pod względem:
• oryginalności (tj. niepowtarzalności pomysłu),
• pomysłowości (tj. stopień kreatywności pomysłu),
• innowacyjności (na ile pomysł na firmę jest pionierski, wykorzystujący nowe technologie, techniki itp.)
• przedsiębiorczości autora (tj. determinacja w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów, umiejętność pokonywania trudności, silne ukierunkowanie na sukces).
 
Wstępnej oceny przesłanych biznesplanów dokonają zespoły eksperckie składające się z osób wskazanych przez Rzeczpospolitą i Bank.
Spośród wybranych tą drogą prac Kapituła Konkursu wyłoni  laureatów naszego Konkursu.
Dla Zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 50 tys., 20 tys. i 10 tys.  za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz  roczną opiekę firmy doradczej dla każdego   z laureatów.

Więcej informacji na:

http://www.rp.pl/temat/950053.html