RCOS

REGIONALNE CENTRUM OŚWIATOWO - SPORTOWE

RCOS jest budynkiem wielofunkcyjnym, który stanowi bazę do rozwoju życia sportowego i kulturalnego gminy Dobczyce.

Działa tam bowiem:

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
 • Gimnazjum,
 • Szkoła Muzyczna I Stopnia,
 • Miejska Biblioteka Publiczna .

Budynek wyposażony jest w aulę widowiskową z 454 miejscami dla publiczności, halę sportową z 388 miejscami na rozkładanych trybunach oraz w sale konferencyjne i szkoleniowe. Cały kompleks stanowi funkcjonalny obiekt, umożliwiający zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Nowoczesna hala sportowa wraz z salą gimnastyczną oraz trybunami zajmuje powierzchnię 1 585 m2.

Hala pełni dwie podstawowe funkcje:

 1.  Bazy na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum.
 2. Bazy sportowej dla mieszkańców gminy Dobczyce:
 • grup zorganizowanych,
 • dzieci i młodzieży szkolnej pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
 • klubów i sekcji sportowcych pod nadzorem trenera lub instruktora,
 • zakładów pracy, instytucji, organizacji,
 • osób fizycznych.

RCOS stanowi serce kulturalne i sportowe gminy, gdyż odbywają się tu wszystkie ważniejsze wydarzenia.

Realizacja projektu pn. "Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach - etap II budowa hali sportowej" współfinansowana była przez Unieę Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu 6. Spójność wewnątrzregionalna, działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B - Projekty w zakresie rekreacji i sportu.

Istnieje możliwość rezerwacji pomieszczeń znajdujących się w Centrum, w celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się z zarządcą budynku: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 27 16 758, fax. 12 27 11 347, e – mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl www.mgokis.dobczyce.pl
 

RCOS