Rada Miejska w Dobczycach przyznała honorowe wyróżnienia

Rada Miejska w Dobczycach przyznała honorowe wyróżnienia
Podczas L Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 14 lipca 2022 r., członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” Panu Kazimierzowi Jędrzejczykowi oraz tytułu Honorowego Ambasadora Gminy Dobczyce Panu Januszowi Jędrzejczykowi. Zarówno Kapituła analizująca wnioski, jak i radni dyskutujący nad projektem uchwał, byli zgodni co do słuszności ich podjęcia.
 
Pan Kazimierz Jędrzejczyk, mieszkaniec Bieńkowic, to lokalny lider i społecznik, od 1975 roku jest czynnym strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach. Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi dla pożarnictwa oraz Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.
 
W 2006 roku wybrany Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach, funkcję tę pełnił do 2021 roku. Brał udział w licznych akcjach gaśniczych i ratowniczych. To strażak nadal aktywny, angażujący się w rozwój jednostki. Jest inicjatorem remontu remizy i boksu garażowego. Dzięki zaangażowaniu i pracy Pana Kazimierza Jędrzejczyka na przełomie lat jednostka pozyskiwała nowe samochody pożarnicze czy automatyczny defibrylator AED.
 
Od lat zaangażowany w rozwój wsi i dobro jej mieszkańców. Pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Dobczycach, a obecnie pełni funkcję sołtysa Bieńkowic. To m.in. dzięki jego zaangażowaniu udało się pozyskać działkę do zaaranżowania pod przyszłe centrum życia sportowego i kulturowego Bieńkowic.
 
Pan Janusz Jędrzejczyk urodził się w Bieńkowicach. Po ukończeniu szkoły średniej w Dobczycach podjął naukę w Wyższej Szkole Pożarnictwa w Warszawie, a później pracę w Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Trzydzieści lat temu nawiązał współpracę z ówczesnym burmistrzem ś.p. Marcinem Pawlakiem i jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach, którą kontynuuje po dzień dzisiejszy.
 
Pomagał w pozyskaniu środków na zakup samochodów i sprzętu pożarniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, m.in. samochodu Jelcz dla OSP w Dobczycach, aparatów powietrznych i motopomp szlamowych dla OSP Bieńkowice i OSP Sieraków. Organizował i prowadził manewry i ćwiczenia dla strażaków na rzece Rabie. Dzięki pracy i zaangażowaniu Pana Janusza Jędrzejczyka Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi pozyskała łódź ratowniczą i ponton. Od zawsze służył strażakom swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki jego wsparciu druhowie z gminy Dobczyce mieli szansę uczestniczyć w targach i wystawach, gdzie prezentowane były najnowsze osiągnięcia stosowane w ratownictwie i zabezpieczeniu przeciwpożarowym.
 
Aktywnie działa w Fundacji Edura, w której zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Celem tej fundacji jest wspieranie edukacji ratowników jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozwoju techniki ratowniczej.
 
Pan Janusz Jędrzejczyk przekazał jednostce OSP w Bieńkowicach prywatny samochód osobowy, który został sprzedany, a pozyskane środki zostały przekazane na zakup ciężkiego samochodu marki DAF w 2016 roku jako wkład własny. Dzięki jego wsparciu jednostka ta w ubiegłym roku pozyskała także automatyczny defibrylator AED.