Rada Miejska w Dobczycach przyjęła budżet na 2021 rok

Radni miejscy z uwagi na pandemię COVID-19 obradowali w formie hybrydowej – część radnych była obecna w pomieszczeniach urzędu, a część – w swoich domach przed komputerami. Po dyskusji i odpowiedziach Burmistrza Tomasza Susia oraz Skarbnik Antoniny Trojan, radni przyjęli budżet na 2021 rok.
Wśród zaplanowanych inwestycji na 2021 znalazły się m.in.
-Wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego (LIFE)
-Budowa 1 etapu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 964 w miejscowości Sieraków
-Przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Dobczyce, gmina Dobczyce, na odcinku ul. Stadnicka - ul. Skrzynecka
-Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego
-Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Inicjatyw Samorządowych z Powiatem Myślenickim
-Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas)
-Modernizacje dróg gminnych
-Przygotowanie dokumentacji dla modernizacja ul. Kościuszki w Dobczycach
-Udostępnienie i zabezpieczenie zapory zbiornika wodnego w Dobczycach dla ruchu turystycznego
-Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach
-Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach
-Modernizacja budynku ŚDS przy ul. Jagiellońskiej
-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niezdów, Skrzynka i Dobczyce – etap 1
- Modernizacja Domu Ludowego w Stadnikach
- Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku zaplecza sportowego w Kornatce
- Renowacja 3 zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Dobczyce (Św. Floriana, Kapliczki w formie groty umiejscowionej na lipę Marysieńka, Kapliczka Męki Pańskiej w Stojowicach)
- Modernizacja mostu drewnianego oraz pomieszczenia na piętrze Zamku
- Prace związane z budową kładki z korony zapory oraz zagospodarowanie wzgórza zamkowego (zadanie aneksowane z 2020r)
- Zakup i montaż kotary do auli w RCOS oraz wykonanie niezbędnych instalacji ppoż. związanych z okotarowaniem
- Wykonanie niezrealizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stojowice oraz Dobczyce ul. Grabowa
Planowane inwestycje w 2021 w ramach fundusz sołeckiego
1. Sołectwo Bieńkowice
-Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego
-Zagospodarowanie działki przylegającej do remizy OSP Bieńkowice na cele rekreacyjno-sportowe
2. Sołectwo Brzączowice
-Modernizacja drogi gminnej Brzączowice Górki IV
3. Sołectwo Brzezowa
-Zakup lustra
-Modernizacja drogi gminnej
4. Sołectwo Dziekanowice
-Opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 964 przy nowym budynku SP w Dziekanowicach
-Ogrodzenie piłkochwytami oraz montaż oświetlenia wokół boiska treningowego LKS Dziecanovia
5. Sołectwo Kędzierzynka
-Modernizacja drogi gminnej od przepustu koło tartaku w stronę przepustu na potoku
-"Zaprojektuj i wybuduj" - oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w kierunku Willi
6. Sołectwo Kornatka
-Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kornatka - Zasań
-Zakup sceny
7. Sołectwo Niezdów
-Zakup luster
-Regulacja Stanu prawnego dróg
-Zakup i wymiana korytek
8. Sołectwo Nowa Wieś
-Zakup samochodu strażackiego - średniego
9. Sołectwo Rudnik
-Wykonanie nakładki asfaltowej drogi dojazdowej na działce 212/2 do posesji w miejscowości Rudnik
10. Sołectwo Sieraków
-Projekt oświetlenia drogi powiatowej Nr K 1954
-Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej działka Nr 342
11. Sołectwo Skrzynka
-Wykonanie oświetlenia ulicznego Skrzynka Górna - droga do zbiornika działka Nr 430
12. Sołectwo Stadniki
-Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej - Stadniki pod las
13. Sołectwo Stojowice
-Zakup sprzętu rekreacyjnego do ćwiczeń na wolnym powietrzu
-Remont rowów i poboczy w Stojowicach
-Montaż dwóch lamp oświetleniowych przy drodze gminnej
-Zakup sprzętu do nagłośnienia/monitoringu
-Wykonanie miejsca pod ogniska wraz z montażem zakupionych ławek ogrodowych
Środki zaplanowane na fundusz sołecki w budżecie w roku 2021 kolejny raz zostały zwiększone i wynoszą 539 164,37 zł.
W poprzednich latach wynosiły odpowiednio:
2020 - 480 808,21 zł
2019 - 454 043,00 zł
2018 - 414 022,66 zł
2017 - 342 775,98 zł
2016 - 324 666,07 zł