Punkt szczepień powszechnych wkrótce w Dobczycach

napis: Punkt szczepień powszechnych wkrótce w Dobczycach

Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ poinformował dzisiaj podczas specjalnej wideokonferencji, że wniosek o utworzenie punktu szczepień powszechnych w Dobczycach złożony przez Gminę Dobczyce wspólnie z podmiotem leczniczym Specjalmed, został pozytywnie zaopiniowany i punkt taki powstanie na terenie miasta. Gmina Dobczyce wspólnie z placówką Specjalmed zdecydowała o zorganizowaniu punktu w sali gimnastycznej Ogniska TKKF Dobczyce przy ul. Podgórskiej 2.

Także dziś w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce odbyło się spotkanie z przedstawicielami placówki Specjalmed, podczas którego zaplanowano prace związane z organizacją punktu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. O planowanym rozpoczęciu pracy punktu oraz szczegółach dotyczących sposobu rejestracji i jego funkcjonowania będziemy na bieżąco informować.

- Organizacja punktu szczepień powszechnych to dla Gminy Dobczyce duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne, które podjęliśmy w trosce o zdrowie mieszkańców. Wierzę, że wspólnie z tak doświadczoną palcówką sprostamy temu wyzwaniu i zapewnimy mieszkańcom szeroki dostęp do szczepień. Dziękuję Wojewodzie Małopolskiemu za wsparcie naszej inicjatywy. Dziękuję także spółce Specjalmed za zaangażowanie i zapewnienie wykwalifikowanych zespołów oraz Ognisku TKKF Dobczyce za współpracę w zakresie organizacji przestrzeni do powstania punktu. – mówi Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Edyta Podmokły.

W zakresie szczegółowych informacji prosimy o cierpliwość i śledzenie naszej strony internetowej.

Galeria: 

spotkanie w sprawie organizacji punktu szczepień powszechnych w Dobczycach
spotkanie w sprawie organizacji punktu szczepień powszechnych w Dobczycach