Przypominamy o trwającym wywozie odpadów wielkogabarytowych

odpady

W naszej gminie trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram wywozu dla poszczególnych miejscowości w załączniku. W ramach "Mobilnego" Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można oddać m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD, przeterminowane leki, baterie, chemikalia, akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież. W ramach wywozu nie są odbierane odpady poremontowe i pobudowlane (w tym okna i drzwi), jak i części samochodowe.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu do godz. 7:00 przed posesję.

Galeria: 

harmonogram odpadów wielkogabarytowych