Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek ten dotyczy właścicieli oraz zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI

  • W przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych w budynku przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia.

Warto mieć tę kwestię na uwadze, ponieważ za niewywiązanie się z obowiązku lub przekroczenie wyznaczonych terminów grozi kara pieniężna.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

  1. W formie elektronicznej - za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu. W celu złożenia deklaracji należy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl, formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B – niemieszkalnych; 
  2. W formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

Formularze deklaracji dostępne są w załączniku.