Przetarg na odwodnienie terenów Dobczyce - Zarabie został ogłoszony

logo gminy oraz napis: przetarg na odwodnienie terenów Dobzyce - Zarabie ogłoszony
Gmina Dobczyce ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy odwodnienia terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie. Jest to kolejny etap prac mających na celu poprawę odwodnienia terenów na lewym brzegu Raby, szczególnie ul. Zarabie i Nowowiejskiej. Pierwszy etap – budowa rowu melioracyjnego, wykonany został w 2019 r. i pozwolił na połączenie koryta rzeki z istniejącym rowem przy drodze wojewódzkiej, a tym samym odprowadzenie wody do Raby. Teraz Gmina Dobczyce podejmuje dalsze działania w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tego obszaru.
 
Wykonanie prac, które są przedmiotem ogłoszonego przetargu realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych. Gmina Dobczyce pozyskała na ten cel 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.