Przed nami koleny etap modernizacji Domu Ludowego w Stadnikach

Przed nami koleny etap modernizacji Domu Ludowego w Stadnikach
Gmina Dobczyce, reprezentowana przez burmistrza Tomasza Susia, podpisała umowę z firmą Budarus Dariusz Sułkowski, reprezentowaną przez Pana Dariusza Sułkowskiego, na modernizację domu ludowego w Stadnikach. W podpisaniu umowy uczestniczyli również zastępca burmistrza Edyta Podmokły oraz zastępca Skarbnika Gminy Dobczyce Renata Banowska.
 
W ramach koniecznych do zrealizowania prac wykonane zostaną m.in.: drenaż wokół budynku, izolacja termiczna i przeciwwilgociowa fundamentów, kanalizacja deszczowa, ocieplenie poddasza, czy wydzielenie pomieszczenia kotłowni. Realizacja inwestycji wyniesie w sumie 241 067,23 zł i będzie kolejnym już etapem modernizacji domu ludowego.
 
- Wykonane w ramach zadania prace może wizualnie nie zmienią domu ludowego, ale są kluczowe do prowadzenia dalszych prac modernizacyjnych, a w efekcie – oddania do użytku wykończonego obiektu na długie lata. – mówi burmistrz Tomasz Suś. - Czeka nas jeszcze wiele pracy, w tym także w zakresie poszukania środków zewnętrznych, które umożliwią kompleksową modernizację i wykończenie obiektu. Mogę jednak zapewnić, że takich rozwiązań szukamy i podejmujemy starania w tym temacie. Wiem, że jest to miejsce szczególnie ważne dla lokalnej społeczności, chciałbym żeby z korzyścią dla mieszkańców Stadnik służyło ono w przyszłości jak najlepiej. – dodaje.

Galeria: 

Przed nami koleny etap modernizacji Domu Ludowego w Stadnikach