Prosimy o oszczędne korzystanie z wody

Prosimy o oszczędne korzystanie z wody

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym prosimy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z miejskiej sieci. Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy za wyrozumiałość.