Projekt LIFE

Projekt LIFE


 

W Gminie Dobczyce realizowany jest obecnie projekt pod nazwą: "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze"  w ramach Programu Zintegrowanego LIFE.

Koordynatorem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami są głownie gminy, które chcą aktywnie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza na swoim obszarze przy wykorzystaniu dostępnych środków finansowych na ten cel. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2015-2023.

Partnerami są również:

- Krajowa Agencja Poszanowania Energii, która będzie wspierać gminy w zakresie doradztwa z zakresu efektywności energetycznej, 

- Przedsiębiorstwo Oszczędności Energii ESCO , które będzie odpowiadać za sieć doradców energetycznych dla mieszkańców Krakowa,

- Krakowski Alarm Smogowy, który będzie zaangażowany w realizację kampanii edukacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym,

- Partnerzy zagraniczni: instytut VITO z Belgii, Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny oraz Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej , którzy będą stanowić wsparcie w zakresie modelowania rozprzestrzeniana zanieczyszczeń powietrza na poziomie międzyregionalnym.

Zakres Projektu LIFE:

  • Sieć Eko-doradców w 56 gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza na poziomie gmin, organizować programy dofinansowania dla mieszkańców do wymiany starych źródeł grzewczych oraz angażować mieszkańców do realizacji działań w zakresie wymiany ogrzewania i oszczędności energii,
  • Powstanie Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, które będzie wsparciem i bazą wiedzy dla samorządów lokalnych w znalezieniu optymalnych rozwiązań w zakresie prowadzenia działań administracyjnych, technicznych, edukacyjnych oraz pozyskiwania środków finansowych z dostępnych źródeł na ochronę powietrza,
  • Kampanie informacyjno-edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym, aby podnieść świadomość mieszkańców problematyki ochrony powietrza i zachęcić ich do włączenia się w lokalne działania, w szczególności skorzystania z możliwości wymiany ogrzewania na ekologiczne,
  • Międzyregionalna baza źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

Zakładane efekty realizacji projektu LIFE to:

  • Przyspieszenie wdrożenia działań określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
  • Wyposażenie gmin w wiedzę, narzędzia i wysokiej klasy specjalistów od ochrony powietrza,
  • Wzrost świadomości mieszkańców Małopolski w zakresie potrzeby poprawy jakości powietrza,
  • Sieć współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

 

Więcej informacji związanych z projektem LIFE , Programem ochrony powietrza i jakością powietrza w Małopolsce  można znaleźć na stronie internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/