Projekt Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Projekt Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musiszmieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).

Kim jest osoba pracująca?

Jeżeli:

  • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
  • jesteś rolnikiem,

To jesteś osobą pracującą.

Gdzie można otrzymać dodatkowe informacje? 

W poniedziałek 3. października w godzinach od 13:30 do 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce (na parterze) będzie dyżurować pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który pomoże w wypełnieniu wniosku o dotację na szkolenia językowe, informatyczne, kursy prawa jazdy (prawie wszystkich kategorii) oraz szkolenia zawodowe (m.in. kursy operatora koparek, wózków widłowych, kursy kosmetyczne, księgowe, administracyjne trenerskie i wiele innych).