Projekt „Mały biznes”


 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Sądecka Izba Gospodarcza

zapraszają  osoby przedsiębiorcze, które mają pomysł na biznes, do udziału w projekcie: „Mały biznes”

www.malybiznes.mistia.pl

ADRESACI PROJEKTU:

 • osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 • osoby, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Tarnowa lub powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego,
 •  osoby w wieku: do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia lub osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku,
 • osoby niepodlegające wykluczeniom z udzielania wsparcia z POKL. Działania 6.2

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dotację na uruchomienie firmy, średnio na 1 uczestnika 25 000 PLN dla 72 z 90 uczestników projektu,
 • wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/m-c przez pierwsze 6 lub 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

MIEJSCE szkoleń i doradztwa: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz,

TERMINY REKRUTACJI:

 • od 25 czerwca do 3 lipca 2012 r. – nabór dla osób  w wieku powyżej 50 roku życia lub osób  niepełnosprawnych,
 • od 23 do 31 lipca 2012 r. – nabór dla osób  w wieku do 25 roku życia.

PUNKTY REKRUTACYJNE:

 • Ośrodek MISTiA w Tarnowie,

ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów, Tel.: 14 621 22 16

 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, 

ul. Szlak 73 a, 31-153 Kraków, Tel.: 12 633 82 85

 • Sądecka Izba Gospodarcza,

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: 18 44 99 164

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego