Prawie 19 mln euro dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych - konsultacje

grafika poglądowa grupa osób zgłaszających swoje pomysły

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Prawie 19 mln euro – to kwota, jaką przeznaczono na wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych z Funduszy Europejskich dla Małopolski.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w osi 6 pn. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, zaplanowano realizację wsparcia dotyczącego budowania potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest to pierwszy raz, kiedy w programie regionalnym wsparcie w projekcie będzie mogło dotyczyć wyłącznie budowania własnego potencjału i zdolności organizacji i partnerów. W przyszłości zapewne przyczyni się to, do jeszcze większego zaangażowania tak istotnych dla rozwoju województwa podmiotów, w realizację różnorodnych inicjatyw społecznych, w tym także współfinansowanych z EFS+. 

Jak zgłaszać uwagi

Zainteresowani mogą przekazywać swoje uwagi i opinie na temat projektu karty za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag w formie elektronicznej poprzez przesłanie go na adres program2027@umwm.malopolska.pl

Termin zgłaszania uwag

Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lutego do 24 lutego 2023 roku.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/19-mln-euro-d...