Prawie 13 milionów złotych na modernizację sieci wodociągowej w Sierakowie, Dziekanowicach i Rudniku

Prawie 13 milionów złotych na modernizację sieci wodociągowej w Sierakowie, Dziekanowicach i Rudniku
Podpisanie umowy z wykonawcą przypieczętowało rozpoczęcie ogromnej inwestycji jaką jest przebudowa z rozbudową infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dobczyce. Zadanie opiewające na kwotę 12 693 600,00 zł brutto obejmie swoim zasięgiem Sieraków, Dziekanowice i Rudnik. Inwestycja dofinansowana jest w ramach programu Polski Ład w kwocie 9 405 000,00 zł, a jej zakończenie zaplanowane zostało na styczeń 2024 r.
 
Burmistrz Tomasz Suś podpisał wczoraj umowę z Panem Szymonem Bogutą, reprezentującym wykonawcę inwestycji - firmę INSTBUD Stanisław Boguta Sp. j. W podpisaniu umowy wzięli także udział: przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska, wiceburmistrz Edyta Podmokły, zastępca Skarbnika Renata Banowska oraz kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba.
 
Burmistrz podkreślił jak ważna i potrzebna jest to inwestycja, szczególnie ze względu na wysoką awaryjność wysłużonej już sieci w tej części gminy – Jest to bardzo duża inwestycja, opiewająca na prawie 13 mln zł. Sporą część zaangażowanych środków, bo niemal 9,5 mln zł, stanowią środki zewnętrzne, które udało się pozyskać z programu Polski Ład. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, z którymi współpracowaliśmy w zakresie pozyskania środków zewnętrznych, na czele z panem premierem. Dziękuję także Radzie Miejskiej za podjęcie decyzji o zabezpieczeniu środków stanowiących wkład własny. Jest to jedna z największych umów inwestycyjnych realizowanych w tej kadencji. Wszystko to z pożytkiem dla mieszkańców tej części gminy, którzy oczekują aby ten wodociąg był sprawny, a woda była wodą czystą. – mówił burmistrz Tomasz Suś.
 
Realizacja inwestycji jest kolejnym etapem w zakresie poprawy infrastruktury wodociągowej we wspornych miejscowościach o czym mówił podczas podpisania umowy kierownik Konrad Skiba. - W 2020 r. rozpoczęliśmy zadanie związane z poprawą jakości infrastruktury wodociągowej na terenie Sierakowa. Został zrealizowany pierwszy etap, obejmujący m.in. kompleksowy remont zbiorników wodnych, budowę nowej przepompowni wody oraz wymianę części sieci wodociągowej na terenie sołectwa Sieraków. Podpisana dziś umowa obejmuje znacznie szerszy zakres, bo obejmujący prawie 18 km sieci wodociągowej wraz z odcinkami sieci do budynków. Będzie to kompleksowa modernizacja, której ulegną wszystkie główne sieci, odejścia boczne i przyłącza. Pozwoli to zminimalizować awaryjność sieci lub całkowicie jej zapobiec. Nowa sieć posłuży wiele kolejnych lat, a wyeliminowanie usterek pozwoli cieszyć się mieszkańcom lepszą jakością wody. – podsumował kierownik Referatu Inwestycji.
 
Radości z rozpoczęcia tej inwestycji nie kryła także przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach, Małgorzata Jakubowska. - Dziękuję za realizację kolejnego etapu przebudowy sieci wodociągowej, cieszę się, że znalazły się na to zadanie środki. Słowa podziękowania kieruję do radnych Rady Miejskiej w Dobczycach, którzy głosowali za zabezpieczeniem środków na tę inwestycję. Wykonane na przełomie ostatnich lat inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury komunalnej poprawiają komfort życia mieszkańców i jakość spożywanej wody. Jest to sieć najbardziej awaryjna, do której najwięcej wyjazdów odnotowują służby gminne. – mówiła przewodnicząca.
 
Wykonawca zapewnił, że przystąpi do rozpoczęcia prac niezwłocznie. Planowany termin zakończenia prac to styczeń 2024 r.