Prace naprawcze na Wzgórzu Zamkowym

naprawa skarpy przy karczmie w skansenie
W lipcu nad Dobczycami przeszła krótka, ale bardzo gwałtowna nawałnica w skutek, której podtopione zostały gospodarstwa domowe czy zniszczona została infrastruktura drogowa. Nawałnica ta spowodowała także straty na Wzgórzu Zamkowym, zagrażając bezpośrednio zabytkowym perełkom Dobczyc – zamkowi oraz skansenowi.
 
Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego możliwe było rozpoczęcie prac naprawczych w obrębie tych obiektów oraz ich zabezpieczenie. Roboty obejmują m.in. naprawę skarpy, na której utworzyło się osuwisko oraz naprawę pokrycia dachowego w budynkach skansenu czy zamku. Planowo prace mają potrwać do końca roku.
 
- Dziękuję Zarządowi oraz Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego za zrozumienie i wsparcie w zapewnieniu należytej ochrony dobczyckim zabytkom, które jednocześnie stanowią część dziedzictwa kulturowego małopolski. - mówi Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś - Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli na zabezpieczenie i konserwację dotkniętych żywiołem obiektów, tak aby mieszkańcy gminy i goście mogli cieszyć się nimi wraz z nadejściem kolejnego sezonu turystycznego.
 
Fot. PTTK oddział Dobczyce

Galeria: 

naprawa skarpy przy karczmie w skansenie
naprawa skarpy przy karczmie w skansenie
naprawa skarpy przy karczmie w skansenie
naprawa skarpy przy karczmie w skansenie
naprawa skarpy przy karczmie w skansenie
naprawa skarpy przy karczmie w skansenie