Prace modernizacyjne na drogach w Brzezowej

Trwają prace modernizacyjne w miejscowości Brzezowa

W Brzezowej trwają prace nad realizacją modernizacji dróg gminnych w zakresie wykonania nawierzchni. Zadanie dotyczy dróg: Brzezowa – Osiedle II, Brzezowa – Osiedle I, Brzezowa – koło OSP - Osiedle.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 1 469 575,62 zł brutto, z czego 380 000,00 zł sfinansowane zostanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 1 089 575,62 zł stanowi wkład własny Gminy Dobczyce.

Galeria: 

Modernizacja drogi w miejscowości Brzezowa
Modernizacja drogi w miejscowości Brzezowa
Nowa nawierzchnia aswaltowa w miejscowości Brzezowa
Nowa nawierzchnia aswaltowa w miejscowości Brzezowa