Pożyczki z możliwością umorzenia dla mikroprzedsiębiorców

mikroprzedsiebiorcy pozyczka

Starosta Myślenicki Józef Tomal i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy informują, że nadal w sposób ciągły prowadzony jest nabór wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.
Dotychczas do Urzędu wpłynęło ponad 5,5 tysiąca wniosków o pożyczkę.
Wprowadzono zmianę w zasadach udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Zmianie uległa data, przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o wsparcie powinien prowadzić działalność gospodarczą: z 1 marca na 1 kwietnia 2020 r.
Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który spełniał łącznie warunki:
• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,
oraz który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

WAŻNE! O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia i prowadzonego naboru dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach www.myslenice.gov.pl