Powstaje 160 nowych miejsc parkingowych

Budowa parkingu przy ul. Podgórskiej

Rozpoczęły się prace nad budową parkingu przy ul. Podgórskiej. Dzięki tej inwestycji powstanie 160 nowych miejsc parkingowych w centrum Dobczyc, z których będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający. Z uwagi na prowadzone prace, w rejonie ul. Podgórskiej, występują utrudnienia w ruchu. Kierowców i mieszkańców prosimy o wyrozumiałość. Przystanki autobusowe funkcjonują bez zmian.


Szczegóły inwestycji:

Za budynkiem kompleksu sportowego KS Raba Dobczyce oraz w bliskości miejsca, gdzie odbywają się m.in. Dni Dobczyc przy ul. Podgórskiej powstaną 42 miejsca postojowe, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W miejscu istniejącego placu o nawierzchni asfaltowej, „małej sceny” oraz części boiska treningowego zaprojektowane zostało 118 miejsc dla samochodów osobowych, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Parking ten będzie również umożliwiał zawracanie pojazdom z ulicy Podgórskiej – w tym pojazdom typu BUS prowadzącym obsługę komunikacyjną.

Drugą częścią prowadzonej inwestycji będzie modernizacja i przebudowa ścieżki wzdłuż potoku Węgielnica wałem, która będzie łącznikiem między ul. Budowlanych a ul. Jałowcową.

Koszt całkowity inwestycji to 3 198 000 zł brutto, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniesie ok. 2 milionów złotych, co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych.