Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnych 2013

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zaprasza dzieci i młodzież powiatu myślenickiego ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz młodzież działającą przy parafiach i domach kultury do wzięcia udziału w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Maryjnych i Religijnych. Celem Przeglądu jest popularyzacja pieśni Maryjnych i religijnych wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja dorobku artystycznego, wymiana doświadczeń między uczestnikami, instruktorami i organizatorami podobnych przeglądów na terenie powiatu.

Przegląd odbędzie się 14 maja 2013 roku w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach (ul. Szkolna 43). Rozpoczęcie o godzinie 9:00. Zgłoszenia do Przeglądu (wyłącznie na kartach zgłoszeń) należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (ul. Szkolna 43; 32-410 Dobczyce, www.mgokis.dobczyce.pl) osobiście lub drogą elektroniczną (na adres: kmaj@mgokis.dobczyce.pl) w nieprzekraczalnym terminie: do 8 maja. Informacji o Przeglądzie udzielają pracownicy MGOKiS pod nr tel. 12 2716 758.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Galeria: