Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych: "Hej, Kolęda, Kolęda...!" za nami

19 stycznia 2014 roku, po raz pierwszy, w Dobczycach odbył się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych: "Hej, Kolęda, Kolęda...". Wzięło w nim udział 6 grup podtrzymujących tradycje kolędnicze na terenie powiatu myślenickiego. Po wspólnym odśpiewaniu kolęd w dobczyckim Rynku, barwny korowód kolędniczy przeszedł ulicami miasta do auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego, gdzie o godzinie 15:00 rozpoczęła się część konkursowa.

Uczestników oceniała komisja w składzie:

1. Elżbieta Porębska – Kubik - etnograf

2. Teresa Marcinkowska - etnograf

3. Andrzej Starzec - etnomuzykolog

Po obejrzeniu 6 punktów programu (w tym 5-ciu grup kolędniczych dorosłych i 1 grupy kolędniczej młodzieżowej), spełniających warunki regulaminu, komisja postanowiła przyznać następujące nagrody  i wyróżnienia:

I miejsce: "Pasterze Tokarni" –  nagroda 700 zł

II miejsce: " Toporzanie" z Tenczyna – nagroda 500zł

III miejsce: "Pasterze" ze Stojowic – nagroda 400zł

Nagroda: "Pasterze z Dobczyc" – nagroda 400zł

Wyróżnienie: "Herody" z Wiśniowej – nagroda 200zł

                        "Szopka z Lalkami" z Dobczyc – nagroda 200zł

 

Laureaci konkursu otrzymali poczęstunek oraz nagrody finansowe i statuetki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Nagrodę Specjalną dla Werdebusów Dobczyckich (Szopka z Lalkami) za całokształt twórczości artystycznej ufundował senator Stanisław Bisztyga.

Jury, zgodnie z Regulaminem, oceniało prezentowane tradycyjne widowiska kolędnicze (teksty, melodie i kolejność akcji), dawne kolędy domowe, pastorałki, okolędowania przekazane przez poprzednie pokolenia. Zwracano uwagę na tradycyjne instrumenty muzyczne (bez akordeonu), na stroje i rekwizyty wykonane według najstarszych wzorów oraz na czystość śpiewu, tradycyjny sposób poruszania się poszczególnych postaci kolędniczych i czas występu.

Kryteria Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych: "Hej, Kolęda, Kolęda...! były zgodne z regulaminami ustalonymi dla uczestników przeglądów w Podegrodziu i Bukowinie Tatrzańskiej.

Do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych  nominowani zostali: "Pasterze z Dobczyc" – grupa młodzieżowa.

Do udziału w 42 Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych "Góralski Karnawał" nominowane zostały następujące grupy:

"Pasterze Tokarni"

"Toporzanie" z Tenczyna

"Pasterze" ze Stojowic

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom otrzymanych nagród i wyróżnień, a szczególnie Kolędnikom z Szopką z Lalkami z Dobczyc, którzy w ubiegłym roku otrzymali I miejsce w Konkursie "Góralski Karnawał" w Bukowinie Tatrzańskiej i zgodnie z regulaminem nie mogą w nim uczestniczyć w bieżącym roku.

Galeria: