Poświęcenie odbudowanej drogi w Dziekanowicach

Poświęcenie odbudowanej drogi w Dziekanowicach, fot. Dziennik Polski

W niedzielę dokonano poświęcenia odbudowanej drogi powiatowej w Dziekanowicach, która zniszczona została prawie osiem lat temu w wyniku powodzi. Intensywne opady spowodowały osunięcie się ziemi, a w sąsiedztwie domów i szkoły powstała sięgająca 20 metrów dziura. Osuwisko było nie tylko realnym zagrożeniem, ale utrudniło również codzienne życie mieszkańców Dziekanowic, Sierakowa oraz Nowej Wsi.

Końcem ubiegłego roku droga ta stała się na nowo przejezdna, a inwestycja Powiatu Myślenickiego została z sukcesem zakończona. Osuwisko zostało zabezpieczone, powstał potężny łuk oporowy, a droga na zniszczonym odcinku została odbudowana i poprowadzona po starym śladzie. Zwieńczeniem było niedzielne poświęcenie odbudowanego odcinka, którego dokonał ks. kanonik Jan Cendrzak.

Inwestycja ta jest bardzo ważna dla mieszkańców Gminy Dobczyce, odcinek ten stanowi bowiem ważny ciąg komunikacyjny, łączy nie tylko Dziekanowice, ale również pozostałe sołectwa gminy. Podczas uroczystości poświęcenia, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce przekazał podziękowania Starostwu Powiatowemu oraz Zarządowi Dróg Powiatowych za zaangażowanie i sfinalizowanie tej inwestycji.

Dziekanowice szczególnie ucierpiały podczas powodzi w 2010r., powstałe osuwisko „zabrało” również część boiska szkolnego przyległego do jednego z budynków Szkoły Podstawowej. Obecnie Gmina Dobczyce prowadzi prace nad budową nowej szkoły, w której miejsce znajdą nie tylko uczniowie, ale również wychowankowie oddziału przedszkolnego mieszczącego się przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach.

Galeria: 

Odbudowany odcinek drogi, fot. Dziennik Polski
Mur oporowy
Uroczystość poświęcenia drogi, fot. Dziennik Polski