Posiłek w szkole i w domu oraz pomoc materialna dla uczniów

baner - posiłek w szkole i w domu

Informujemy, iż w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach można ubiegać się o pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Głównym założeniem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

Program skierowany jest do osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium dochodowego tj; 792,00 zł na osobę w rodzinie i 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Wyżej wymieniona pomoc skierowana jest również do osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, które nie są w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Szczegółowych informacji na temat tej formy pomocy udzielają pracownicy MGOPS w Dobczycach.

Ponadto Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że realizuje program pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać wnioski w dniach 01-16 września 2019 r., w siedzibie ośrodka. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12/3721712.