Ponad 200 tys. złotych na realizację zadań z zakresu kultury i sportu w 2023 r.

na zdjęciach aktywności fizyczne, artystyczne i tetarlane

Ponad 200 tys. zł z budżetu Gminy Dobczyce przeznaczone zostanie na dofinansowanie do realizacji w sumie 47 inicjatyw z zakresu kultury i sportu.

W załączniku publikujemy ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu  kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Organizacjom przypominamy o konieczności aktualizacji wniosków w terminie do 22 lutego 2023 r. za pomocą platformy witkac.pl oraz złożenia aktualizacji w formie tradycyjnej na dzienniku podawczym do godz. 15:30.