Ponad 146 tysięcy złotych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

od lewej: Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, burmistrz Tomasz Suś, skarbnik Antonina Trojan
Gmina Dobczyce pozyskała 146 200,00 zł dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Tomasz Suś, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Antoniny Trojan, podpisał umowę na dofinansowanie programu z Panem Kazimierzem Koprowskim Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
Pozyskane środki trafią do właścicieli lokali mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych, posiadających indywidualne źródło ogrzewania na paliwa stałe, którzy zgłosili chęć udziału w programie poprzez złożenie ankiety.
 
W ramach dofinansowania, którego wysokość zależna jest od dochodu wnioskodawcy, możliwa będzie: wymiana źródeł ciepła, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi wejściowych do lokalu.
 
W zależności od wysokości dochodu Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości: do 35%, ale nie więcej niż 17 500,00 zł, do 65%, ale nie więcej niż 26 900,00 zł, do 95%, ale nie więcej niż 39 900,00 zł.