Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe

Od dziś, 17 marca 2014 roku do 15 maja 2014 w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce  pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myśłenicach (PZDR) będą pełnić dyżur i pomagać rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe. Dyżur pełnią:
pani Zofia Długopolska - poniedziałek, środa, czwartek, piątek
pani Anna Suder - wtorek

PZDR zastrzega sobie zmianę dni dyżurów wynikających z choroby pracownika lub innych przypadków losowych.
Wnioski obszarowe w 2014 roku są odpłatne i zgodne z cennikiem stawka podstawowa wynosi: 25 zł plus 2 zł za każdą działkę ewidencyjną powyżej jednej działki, nie więcej niż 200 zł ogółem.