Pomagamy dobczyckim czworonogom

Plan znakowania zwierząt w Gminie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli czworonogów, Gmina Dobczyce wprowadziła w Gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce na rok 2020 Plan znakowania zwierząt.

W marcu 2020 roku została podpisała umowa o współpracy z międzynarodową bazą danych SAFE-ANIMAL. W ramach planu znakowania zwierząt, zaczipowane psy i koty są rejestrowane w tej bazie.

Link do strony: www.safe-animal.eu

 1. Plan znakowania zwierząt w Gminie obejmuje:
  •  znakowanie bezpańskich psów przyjmowanych do schroniska (obligatoryjnie na podstawie podpisanej umowy ze Schroniskiem),
  • znakowanie zwierząt właścicieli, którzy są mieszkańcami Gminy.
 2. Gmina w ramach realizacji planu znakowania zwierząt, będzie prowadzić akcję bezpłatnego znakowania psów i kotów przez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora jak również sprawować będzie nadzór nad wprowadzaniem danych do ogólnopolskiej bazy danych zwierząt oznakowanych www.safe-animal. Ponadto Gmina prowadzić będzie akcje edukacyjno–informacyjne o elektronicznym znakowaniu zwierząt.
 3. Zabiegi znakowania zwierząt (czipowania) odbywać się będą w gabinecie weterynaryjnym „AMICUS”, ul. Garncarska 3, 32-410 Dobczyce, z którym Gmina podpisała umowę.
 4. Plan znakowania zwierząt będzie realizowany do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
 5. Lekarz weterynarii, przed wykonaniem usługi czipowania przedłoży właścicielowi zwierzęcia do wypełnienia formularz pn. „Wniosek właściciela zwierzęcia o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzęcia na koszt Gminy wraz z klauzulą wyrażenia zgody przez właściciela zwierzęcia na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu”.
 6. Warunkiem skorzystania z zabiegu znakowania zwierząt na koszt Gminy jest dopełnienie obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, przy czym dopuszcza się ich równoczesność.
 7. W przypadku utraty psa oznakowanego lub jego zbycia dotychczasowy właściciel zobowiązany jest to złożenia informacji w tym zakresie w Gminie celem wprowadzenia zmian w bazie zwierząt oznakowanych.

 


Schronisko dla bezpańskich zwierząt i weterynarz

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z gminy Dobczyce w 2020r. zostały podpisane umowy:

 1. ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt PSIE POLE z Racławic 91, 32-222 Racławice - www.schroniskopsiepole.pl
 2. z zakładem leczniczym o świadczenie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – Gabinet weterynaryjny „AMICUS”, ul. Garncarska 3, 32-410 Dobczyce.

Obowiązkiem gminy jest rozwiązywanie problemu bezdomności zwierząt, co w każdym możliwym przypadku zostaje wykonane. Gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem, do którego trafiają znalezione zwierzęta, niemniej jednak jest to ostateczność – wcześniej podejmujemy próby znalezienia dla tych czworonogów nowych domów. W tym celu powstała grupa Dobczyckie czworonogi poszukują domu, gdzie na bieżąco publikowane są informacje o znalezionych pupilach. W większości przypadków znajdowane psy to nie psy bezpańskie i porzucone tylko takie, które uciekły, zagubiły się i nie mogą odnaleźć swojego miejsca zamieszkania.


Twój pies, Twój obowiązek

Apelujemy do mieszkańców Gminy Dobczyce o należyte zadbanie o bezpieczeństwo swoich pupili.


Kontakt ws. bezpańskich zwierząt

Sprawy dotyczące zwierząt wolno żyjących, bezdomnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce:

 1. w godzinach pracy urzędu tel. (12) 37-21-790 lub (12) 37-21-791
 2. poza godzinami pracy urzędu tel. (12) 27-11-217
 3. komisariat policji w Dobczycach tel. (12) 27-11-201.