Podsumowanie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

zdjęcie - wykład UTW Podczas kameralnej uroczystości, 6 czerwca, odbyło się zakończenie roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W przygotowanej prezentacji prezes Stanisława Błaut przedstawiła dokonania minionego roku. Odbyło się 12 wykładów o różnorodnej tematyce. Słuchacze zapoznali się z problemami współczesnych miast świata w wykładzie doc. dr hab. Hanny Grabowskiej – Pałeckiej, z podstawami chrześcijaństwa w Polsce, którą  przedstawił  ks. prof. Łukasz  Kamykowski. Historię kształtowania się demokracji w Europie przybliżył im bardzo obszernie i wyczerpująco prof. Krzysztof  Pałecki. Bardzo ciekawie ujął temat z życia owadów prof. Michał Woyciechowski przedstawiając ich świetnie zorganizowany świat. Obiekty zapory dobczycką studenci mieli okazję zwiedzić pod fachowym przewodnictwem inż. Magdaleny Bujak – Lenczowskiej, która pracowała przy budowie jako inspektor nadzoru.

W problematykę i miejsca działalności  PAH wprowadzał Michał Serwiński– szef biura w Krakowie.

Na koniec I semestru podczas spotkania noworocznego  dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobczycach przedstawiły bardzo udanie jasełka, w/g scenariusza i w aranżacji  swoich nauczycielek.

Drugi semestr rozpoczęto wykładem znanej już słuchaczom dr Renaty Zawistowskiej z cyklu „Królowe Polski”. Tym razem dotyczył królowej Cecylii Renaty, żony Władysława IV Wazy oraz 2 ostatnich żon króla Władysława Jagiełły – Anny Cylejskiej i Zofii Holszańskiej.

Kolejne trzy wykłady prowadzone były przez profesorów UR. Piękno Czarnohory i Huculszczyzny pokazał na przeźroczach i barwnie opisał prof. Kazimierz Wiech, dr Tatiana Tokarczuk opowiedziała o kształtowaniu przestrzeni ogrodu, a prof. Janusz Miczyński zapoznał ze zjawiskiem smogu, jego przyczynami i skutkami dla ludzi i przyrody oraz sposobach zapobiegania.

Pasjonat Albanii i podróżnik Andrzej Pasławski podzielił się swoją miłością do Albanii, kraju odkrywanego ostatnio jako miejsce wypoczynku. Red. Dorota Warakomska opowiedziała o swojej fascynacji USA, ciekawostkach ostatnich wyborów prezydenckich oraz  słynnej drodze 66.

Na ostatnim  w bieżącym roku akademickim spotkaniu burmistrz Paweł Machnicki zapoznał słuchaczy z dniem dzisiejszym i przyszłością Dobczyc.

Należy dodać, że na większość spotkań ze wspomnianymi niezwykle ciekawymi osobami zapraszani byli mieszkańcy Dobczyc, powiadamiani przez Biuro Promocji urzędu gminy.

Członkowie stowarzyszenia wzięli  udział w V Wypasie organizując stoisko, na którym pokazali swój dorobek w formie plansz ze zdjęciami z działalności. Chcieli w ten sposób zainteresować innych seniorów aktywnymi, ciekawymi formami spędzania wolnego czasu.

Oprócz wykładów i spotkań okolicznościowych przez cały okres odbywały się systematyczne zajęcia: gimnastyka , j. angielski -2 grupy, zajęcia komputerowe i plastyczne oraz kurs tańca.

     Zorganizowane zostały dwie wycieczki krajoznawcze: do Ojcowa i Pieskowej Skały oraz do Goczałkowic i Pszczyny.

Bardzo podobało się przedstawienie operetki Hrabina Marica i  pobyt w nowym gmachu opery i operetki  krakowskiej przy ul. Lubicz. Jeszcze w tym miesiącu grupa chętnych ponad 30 osób wybiera  się do teatru Bagatela na spektakl „Tramwaj zwany Pożądaniem”.

W trakcie roku akademickiego, odbyły się także trzy wyjazdy do Krakowa na zwiedzanie zabytków miasta z przewodnikiem. Przybliżyły one uczestnikom historię zabytkowych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego, kościoły o. Dominikanów i Franciszkanów wraz z krużgankami oraz historię teatru im. J. Słowackiego, Planty i znajdujące się tam pomniki.

Jesienią 2016 r. zorganizowano dla chętnych praktyczną naukę udzielania I pomocy pod kierunkiem nauczycielki Gimnazjum Jana Pawła II Bożeny Korzec-Guni  i jej uczniów.

Stowarzyszenie mogło realizować ten bogaty program dzięki projektom finansowanym przez UGiM Dobczyce. 

Należy dodać, że wielu członków SUTW bierze czynny udział w przygotowywaniu zajęć i prowadzeniu kroniki wszystkich wydarzeń naszego uniwersytetu. Słuchacze realizują w ten sposób swoje pasje, pokazują talenty  a tworzone relacje pozostawiają trwały ślad w tworzonej właśnie historii Stowarzyszenia. Teksty znajdują się na stronie internetowej obok bogatej galerii zdjęć.

Prezes stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stanisława Błaut na spotkaniu podsumowującym,  podziękowała za całoroczną pracę opiekunom grup, Radzie Słuchaczy i Zarządowi. Poprosiła obecnych o wypełnienie przygotowanych ankiet, które pomogą przy planowaniu zajęć w przyszłym roku.

Rok akademicki 2016/2017 dobiegł końca, dyplomy rozdane więc życzono sobie wzajemnie  dobrego zasłużonego  wypoczynku , ciekawych wyjazdów i powrotu w zdrowiu na jesienne zajęcia. Integrowano się przy kawie, oraz częstowano znakomitymi  domowymi wypiekami swoich koleżanek.

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku