Podaj odczyt wodomierza telefonicznie, mailem lub przez internet

 niebieski wodomierz

W związku z trwającymi odczytami wodomierzy na kolejny okres rozliczeniowy w opłatach za wodę i ścieki przypominamy, że odczyty wodomierzy można podawać również we własnym zakresie do 5 kwietnia 2024.

Osoby, do których nie dotarł jeszcze inkasent, zachęcamy do przekazywania informacji o odczycie w następujący sposób:

  • pocztą elektroniczną: woda@dobczyce.pl
  • przez stronę internetową: dobczyce.pl/woda
  • telefonicznie (w godzinach pracy urzędu): +48 12 37 21 764; +48 12 37 21 790.

Podanie aktualnego stanu wodomierza pozwoli prawidłowo rozliczyć zużycie wody za okres styczeń - marzec 2024 bez konieczności naliczenia opłaty według średniego zużycia wody.

Dziękujemy za współpracę!