Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach zyska nowe urządzenie

grafika poglądowa

W dniu 21 marca 2023 r. podpisana została umowa z firmą Kora Jamer i Wspólnicy Sp. J. na dostawę wyposażenia placu zabaw do przedszkola w Dobczycach. W ramach zawartej umowy plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach zyska nowe wyposażenie. Niebawem zamontowany zostanie zestaw zabawowy, który umili zabawę najmłodszym.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 57 958,85 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 10. Wiedza i Kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego. Podziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr projektu RPMP.10.01.02-12-0245/19-00.” - Dostawa wyposażenia placów zabaw do przedszkola w Dobczycach.