Piątka z narodowych

Zdjęcie grupowe grupy tanecznej dla tle ściany w Mgokis Dobczyce. Na zdjęciu widzimy również Pana Burmistrz wraz z panem Adrianem Kulik

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie zorganizowało projekt edukacyjny „Piątka z narodowych”. Celem projektu było poszerzenie świadomości na temat tańców narodowych oraz poznanie podstawowych kroków i figur oraz strojów i zwyczajów.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobczycach zgłosiła się do udziału w konkursie we wrześniu 2022r.

W tym celu stworzona została grupa taneczna klasy 7a , następnie poszerzona o uczniów klasy 8 naszej szkoły pod piętrzą nauczycielki Lucyny Sławińskiej- Targosz.

Praktycznie przez cały rok szkolny odbywała się nauka kroków krakowiaka, a potem samego układu . W pierwszym etapie ,chodziło o nagranie filmu pokazującego występ w „ suicie krakowskiej”.

Grupa taneczna dostała się do 2 etapu konkursu, kwalifikując się na 4 miejscu i zostając finalistami tego konkursu. Do projektu przystąpiło 158 szkół z całej Polski.

Uczniowie wystąpili na żywo w Domu Kultury „ Kadr” w Warszawie.

Takie osiągnięcie nie mogło się odbyć bez wsparcia i zaangażowania Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia, który osobiście kibicował całej grupie. Nadmienić należy warsztaty w Murzasichle, dofinansowanie wyjazdu do Warszawy.

Uczniowie otrzymali również wsparcie od pełnomocnika Burmistrza do spraw uzależnień pani Zofii Kozielskiej.

Cała grupa mogła również skorzystać z doświadczenia i konsultacji kierownika zespołu ZPiT Dobczyce Adriana Kulika, choreograf Agnieszki Topór , kierownika kapeli Pauliny Karp. A występy mogli zaprezentować i uświetniać, dzięki pięknym strojom ZPiT Dobczyce.

W dniu 22.06.23 Odbyło się spotkanie Burmistrza Tomasza Susia z uczestnikami konkursu, ich rodzicami, Dyrektorem Szkoły Aleksandrem Płoskonką , kierownikiem Zespołu ZPiT Dobczyce Adrianem Kulikiem, nauczycielem Lucyną Sławińską-Targosz. Uczniowie i nauczyciel koordynator otrzymali piękne podziękowania i upominki.

Galeria: 

Uczestnnicy konkursu siedzący przy dużym brązowym stole
Pan Burmistrz wraz z panem Adrianem Kulikiem i panią Lucyna Targosz przemawiający do uczestników konkursu
Pan Burmistrz wręczający duplom gratulacyjny w niebieskiej teczce za osiągnięcia