Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych

konkurs ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania.

Termin składania ofert na operatora upływa z dniem 25 sierpnia 2020 roku. W tym terminie oferty należy złożyć w wersji elektronicznej w systemie www.witkac.pl  oraz w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Szczegóły konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu 132/2020 znajdującym się w załączniku.