Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobczyce

sport

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobczyce.

Oferty należy składać do 2 lutego 2023 r. w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl, a po jej wydrukowaniu i podpisaniu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Szczegóły konkursu w załączniku.