Otwarty konkurs na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu.

dziwczynka grająca na skrzypcach i kobieta na siłowni

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert na operatora upływa z dniem 23 marca 2021r. W tym terminie oferty należy złożyć w wersji elektronicznej w systemie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Wszystkie szczegóły konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu 44/2021 znajdującym się w załączniku.