Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

oświadczenie burmistrza

 

Oświadczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Zwracam się z prośbą o kontynuowanie przez PGW Wody Polskie rozpoczętych prac inwestycyjnych w rejonach rzek powodujących szkody powodziowe. Prace te są bardzo istotne dla mieszkańców Gminy Dobczyce, szczególnie w rejonie sołectw Skrzynka, Stadniki  i Kędzierzynka. Powódź, która nastąpiła w czerwcu 2020 roku, a także w latach poprzednich wymaga zdecydowanych działań i nakładów inwestycyjnych. Zniszczenia powodziowe dotyczą zarówno indywidualnych mieszkańców zalewając ich domy i gospodarstwa, jak również infrastruktury komunalnej – uszkadzając drogi, mosty, przepusty. Należy podkreślić górski charakter Krzyworzeki, która w czasie obfitych opadów potrafi w krótkim okresie czasu zwiększyć kilkukrotnie swój poziom. Poziom i pęd wody w czasie powodzi powoduje, że zmienia ona koryto zagrażając budynkom mieszkalnym.

Zabezpieczenie brzegów rzek Raby i Krzyworzeki przed ich dalszą degradacją jest istotnym zadaniem inwestycyjnym.  Intensywne opady deszczu, które miały miejsce w nocy z 20/21 czerwca 2020 r. niestety po raz kolejny spowodowały olbrzymie zniszczenia zarówno w nurcie rzeki, jak również na gruntach osób prywatnych. Wezbrane wody zniszczyły jedyny dojazd do kilku nieruchomości, pozostawiając mieszkańców bez możliwości dojazdu karetki czy straży pożarnej, jak również dowozu jakiegokolwiek materiału i środków niezbędnych do dalszego funkcjonowania. Na niektórych umocnionych narzutem kamiennym odcinkach rzeki Krzyworzeka, w czasie przechodzenia fali powodziowej narzut ten został podmyty lub zabrany przez rzekę, co przy ponownych wezbraniu tej górskiej rzeki może doprowadzić do kolejnych zniszczeń. W rejonie mostu, w ciągu drogi powiatowej Dobczyce – Skrzynka – Stadniki, rzeka Krzyworzeka wylała powodując ponownie zalanie budynków położonych w jej rejonie.

W celu podniesienia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Gminy Dobczyce, Wody Polskie rozpoczęły prace w rejonie rzeki Krzyworzeka, realizując inwestycje zabezpieczające mieszkańców Gminy, ich mienie i infrastrukturę komunalną przed zniszczeniami w razie przechodzenia następnych wezbrań i powodzi.

Z niepokojem obserwuję działania organizacji i osób próbujących zablokować inwestycje Wód Polskich realizowane na naszym terenie. Wyrażam sprzeciw wobec blokowania inwestycji chroniących mienie i życie ludzi. Bliskie są mi problemy ochrony środowiska naturalnego, jednak w tym przypadku życie mieszkańców Gminy Dobczyce jest dla mnie priorytetem.

Biorąc pod uwagę powyższe, w imieniu własnym, Radnych Rady Miejskiej z okręgu Skrzynka, Stadniki oraz mieszkańców Gminy Dobczyce, dziękuję Dyrekcji oraz pracownikom za zabezpieczenie środków i zaplanowanie działań, które zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Dobczyce, 19 listopada 2020 roku                                                                                                                                                                                                                                                           Tomasz Suś