OSP Bieńkowice z nowymi ubraniami bojowymi

OSP Bieńkowice z nowymi ubraniami bojowymi

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach realizuje zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” oraz środków pochodzących z dotacji Gminy i Miasta Dobczyce.

Zadanie pn. „Zakup nowych ubrań specjalnych, rękawic i kominiarek dla OSP Bieńkowice (gmina Dobczyce)” objęło zakup wyposażenia ochronnego osobistego – podstawowego ubioru bojowego – w nowym, obowiązującym od kilku lat piaskowym ubarwieniu, dla sześciu strażaków-ratowników.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 640 złotych, kwota dotacji z WFOŚiGW 6 726 złotych, kwota dotacji z Gminy i Miasta Dobczyce 7 500 złotych.

To kolejne zadanie zrealizowane przez druhów OSP Bieńkowice przy wsparciu środków zewnętrznych. W ostatnich latach zakupiono m.in. 12 nowych szafek na ubrania i 4 nowe ubrania specjalne, wykonano nową nawierzchnię i płytę najazdową garażu, a w latach 2021-2022 druhowie własnymi siłami wyremontowali zaplecze bojowe garażu, m.in. urządzając w nim łazienkę. Ostatni zakup podnosi zdolności bojowe druhów – dzięki niemu możliwy będzie wyjazd do akcji ratowniczych w obsadzie obu samochodów będących na stanie jednostki OSP.

Szczególne podziękowania za udzielone wsparcie druhowie OSP Bieńkowice kierują do przedstawicieli WFOŚiGW, burmistrza Tomasza Susia, Rady Miejskiej w Dobczycach z przewodniczącą Małogorzatą Jakubowską oraz radnym okręgu Nowa Wieś-Bieńkowice Janem Hartabusem na czele.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: www.wfos.krakow.pl

Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.gov.pl/

Galeria: 

OSP Bieńkowice z nowymi ubraniami bojowymi