Oferta na realizację zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach "Fundusz Rozwoju Szkoły"

Oferta realiacji zadania

W dniu 02.12.2021 r. do urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach "Fundusz Rozwoju Szkoły" pn. Podtrzymywanie kulinarnych tradycji świątecznych podczas spotkania opłatkowego seniorów.

Zgodnie z art.19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

  • uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia: 10.12.2021 r.,

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce

  • drogą elektroniczną na adres: jbras@dobczyce.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.